ΟΣΜΑΕΣ Συν.Π.Ε. Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού

- Είναι ένας Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό την απόκτηση κατά κυριότητα εξοχικών εκτάσεων προς ανέγερση εξοχικών κατοικιών από τα μέλη του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί όρων δόμησης.

- Όργανά του είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα αξιώματα των μελών είναι τιμητικά και άμισθα.

- Το Δ.Σ. διορίζεται δι' αποφάσεως του Υπ. Εθν. Άμυνας μετά από εισήγηση του Α.Σ.Σ. και ο Πρόεδρος αυτού είναι ανώτατος αξιωματικούς του Ελλ. Στρατού.

- Τα μέλη ή οι διάδοχοί τους (κληρονόμοι ή αγοραστές) είναι υποχρεωμένοι εκ του καταστατικού να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που ορίζει αυτό.

- Ο οικισμός μας έχει το προνόμιο να έχει σχεδιασθεί από το κορυφαίο Έλληνα πολεοδόμο Δοξιάδη, με σκοπό να αποτελέσει Βαλκανικό πρότυπο.

- Τα παραχωρηθέντα οικόπεδα στους αρχικούς δικαιούχους δια κληρώσεως, προορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό για την ανέγερση κατοικιών και όχι για κτίρια ή χώρους επαγγελματικής στέγης.

- Αυτοδιοικητικά, ο οικισμός ανήκει στο Δήμο Λοκρών/Δ.Δ. Μαλεσίνας, στον οποίο και αποδίδονται τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι οικιστές με το λογαριασμό της ΔΕΗ. - Η ύδρευση παρακολουθείται και ελέγχεται από τον ΟΣΜΑΕΣ.

- Μέχρι σήμερα έχουν ανεγερθεί 1.150 κατοικίες επί συνολικού αριθμού οικοπέδων 4.050 περίπου, εκτάσεως εκάστου 1 στρέμματος.

- Η απεξάρτηση του οικισμού από το Υπ. Εθν. Αμύνης/Γ.Ε.Σ. και η ενσωμάτωσή του στο Δήμο Λοκρών, θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή του και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις που κατά περιόδους γίνονται μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. και του Δήμου.