Σύλλογος

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 με την αρχική ονομασία "ΤΑΛΑΝΤΟΝΗΣΙ", με τροποποίηση του καταστατικού το έτος 2005, μετονομάσθηκε σε "ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ".

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

- Η συνεργασία με τους φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικισμού.
- Η παρακολούθηση της πορείας των έργων υποδομής και η εκτέλεση έργων εξωραϊσμού και υγιεινής.
- Η προστασία του περιβάλλοντος.
- Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η ενημέρωσή τους επί των εκάστοτε θεμάτων και της πορείας των λύσεων επί των υφισταμένων προβλημάτων.
- Η συνεργασία με ΟΣΜΑΕΣ, Δήμο και Περιφέρεια για την προώθηση και επίλυση ζωτικών θεμάτων της περιοχής.
- Η εξασφάλιση των καλύτερων κατά το δυνατόν, συνθηκών υγιεινής, υδροδότησης, καθαριότητας, οδοποιίας, επικοινωνίας, πυρασφάλειας και ασφάλειας της περιοχής.
- Η με κάθε νόμιμο τρόπο εφαρμογή και τροποποίηση επί τω βελτίω των όρων δόμησης με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και ρυμοτομίας της περιοχής.
- Η συμβολή στην απεμπλοκή του οικισμού από το ΥΠ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.Σ.
- Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διαθέτουν αφιλοκερδώς τον διαθέσιμο χρόνο τους για την προώθηση και επίλυση των διαφόρων ζωτικών θεμάτων που απασχολούν τον οικισμό μας.
- Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3ετής.